Tổng cục Du lịch trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Cập nhật:30/08/2019 16:46:45
Ngày 27/8/2019, TCDL ban hành công văn số 1233/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm