Trường Đại học Đông Á
Cập nhật:06/06/2017 16:40:05
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3531188, 0905 397 554
Fax: 0511.3531333
Số công văn ủy quyền: 516/TCDL-LH