Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
Cập nhật:09/08/2020 12:42:46
Địa chỉ: Km 5 - Đường CamLy - Phường 7 - Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.554.913
Fax: 02633.532.739
Website: dtc.edu.vn
Số công văn ủy quyền: 1541/TCDL-LH