Trường Đại học Hoa Sen
Cập nhật:04/11/2020 10:01:44
Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 73091991. Ext: 17425
Fax: (028) 73091991
Số công văn ủy quyền: